Levenslang Ziek

unnamed
@Sem Shayne

Toen Hans Meex 30 jaar werd, was dat reden voor een uitbundig feest, maar ook tot vreugdevolle verbazing. Hij had namelijk nooit durven hopen dat hij die leeftijd zou halen. Inmiddels is hij 52!

Dat Hans die halve eeuw en meer vol maakte is te danken aan deskundige zorg en effectieve medicijnen, zou je zo denken. Ja, maar meer nog en vooral aan de grondige medische kennis die Hans zelf vergaarde en aan de alertheid van hem en zijn vrouw Sosia. Beiden gingen regelmatig de confrontatie aan met ´witte jassen´. Door medici genomen beslissingen hadden enkele malen fataal kunnen aflopen als Hans en Sosia niet tijdig in opstand waren gekomen.     

Hans is sinds zijn geboorte ziek. Chronisch. Hij lijdt aan hemofilie (waar normaal gesproken heel goed mee te leven is), maar in de loop der jaren kwamen daar ernstige, complicerende aandoeningen bij. Die sloopten zijn lichaam, zowel organen als beendergestel. Onderzoeken, medicijnkuren, behandelingen, therapieën en operaties volgden elkaar in steeds hoger tempo op. Hans merkte dat specialisten van uiteenlopende disciplines onderling niet overlegden, met als gevolg dat behandelingen en medicijnen elkaar tegenwerken. Uiteindelijk eiste hij – en kreeg het voor elkaar – dat een ´multidisciplinair team´ zou worden gevormd, dat regelmatig bij elkaar komt om de ´casus Meex´ te bespreken.

De jonge Hans laat zich door zijn aandoening niet aan banden leggen en leidt zoveel als mogelijk een gewoon leven. Hij gaat voor begeleiding en scholing naar een gespecialiseerde instelling voor jeugdigen met een beperking. Volgt daarna – ondanks de toezegging van officiële instanties dat hij nooit zou hoeven te werken – een beroepsopleiding en start een carrière bij een krantenbedrijf. Gelijktijdig zet Hans zich op diverse fronten in voor de belangenbehartiging van hemofiliepatiënten, terwijl zijn eigen gezondheid zienderogen achteruit gaat.

Zijn ervaringen bundelde Hans in een autobiografie: `Levenslang ziek´.  Dit met vaart en ook humor geschreven boek ging landelijk inmiddels vele honderden malen over de toonbank. Boodschap: lever je niet willoos over aan medici, maar kom voor jezelf op.

 

levenlang.jpg

Nu is ook een documentaire in voorbereiding, ter ondersteuning van Hans´ missie. Inmiddels geeft hij als ervaringsdeskundige lezingen in het hele land, zowel voor medici en zorgverleners als patiënten. De documentaire ´Levenslang ziek´ geeft een aangrijpend beeld van een strijd om te overleven en nooit op te geven.

Heeft u interesse om dit project te steunen? Wilt u wellicht eerst het boek ontvangen?

Stuur dan een mail naar yornheijnenfilms@gmail.com

Advertentie